دیوانــــــــــــ ه

دیوانــــــــــــ ه ام امشب . .

دیوانـــــــــــــــــــ ه نه سکوت . . .

نه موسیقی نه . . .

هیچ چیز. . .

و هیچ چیز این دیوانــــــــــگی را تسکین نمیدهد. . .

جز عطر تنــــــــــت !!!

/ 0 نظر / 13 بازدید