آنگاه که تو در کنارم نیستی

 

آنگاه که تو در کنارم نیستی ...

شب یا روز

کدام یک بهتر است؟

چه بگویم

اما میدانم که :

هر دو بی ارزشند

آنگاه که تو در کنارم نیستی ..

 

/ 0 نظر / 16 بازدید