باهم میتونیم

تنهایی حرف میزنم
ولی با هم میتونیم گفت گو کنیم

تنهایی میتونم لبخند بزنم
ولی باهم میتونیم بخندیم

تنهایی میتونم لذت ببرم
ولی باهم میتونیم جشن بگیریم

زیبایی عشق همینه

جدا که باشیم هیچی نیستیم

/ 0 نظر / 5 بازدید