عید غدیر و ولایت حقیقت مبارک

و این چنین  ارزش ها پایدار می مانند و مبنا و تفاوتی اساسی با حکومت های زور و جهل دنیاپرستان  و رمز بقای "عشق به ولایت" همین حکمت و احترام و صبر است.

در طول تاریخ حکومت های زیادی مدعی حقانیت الهی بوده اند و قرون وسطای اروپا بهترین مثال از تلاش مدعیان دروغین نمایندگی خدا بر زمین بوده است تا آنجا که بهشت را به اختیار خویش می فروختند و خود را ملاک حق و باطل می شمردند. در جهان اسلام نیز عباسیان با ادعای پیروی از حضرت علی و خویشاوندی پیامبر ص و متکی به تلاش داعیان علوی و جریان اعتراضی به امویان به قدرت دست یافت و بیشتر از امویان به قتل و جنایت پرداخت و بیش از آنان مدعی نمایندگی خدا بر روی زمین بود و بر جریان اصیل ولایت حق سخت تر گرفت ولی جز بدنامی خویش و زحمتی که بر مردمان بار کردند نتیجه ای نیافتند و خورشید ولایت حقیقت همچنان پاک و منزه ماند

ولایت٬ حکومتی دنیایی از پس  رحلت رسول اکرم ص نیست

ولایت٬ عشق به همه خوبی ها و برتری ها

حقیقتی متعالی از ابتدا تا انتهای زندگی بشر

و  نمایانگر مسیر تعالی بشر است

و درس های انسان عالی یعنی علی ع

ناب ترین درس های بشریت در مسیر بهروزی در دنیا و آخرت است

عید زیبای غدیر بر طالبان خرد و محبت مبارک باد

پرشین بلاگ

/ 0 نظر / 12 بازدید