جمله های ناب

حدیث قدسی

هوالنّور

قال الله تعالی:

ای داود، من پنج چیز را در پنج جا  قرار دادم اما مردم آنها را در جاهای دیگر میطلبند و به دست نخواهند آورد.

علم را در کم خوری و کوشش قرار دادم، ولی مردم آن را در سیری و راحتی می جویند وبه دست نخواهند آورد.

و عزّت را در طاعت از خودم قرار دادم،ولی آنها در دربار پادشاهان می جویند اما به آن نرسند.

و غنا و بی نیازی را در قناعت قرار دادم،ولی آنها در زیادی مال میطلبند اما به آن دست نمیابند.

و خشنودی خود را در خشم گرفتن بر هوای نفس قرار دادم،ولی مردم آن را در رضای نفس می جویند ولی نمی یابند.

و راحتی و آسایش را در بهشت قرار دادم،ولی مردم آن را در دنیا میطلبند و به آن دست نخواهند یافت.

 

 

جملات عبرت انگیز


سه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی گردند:

زمان، کلمات و موقعیت ها.

سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست بروند:

آرامش، امید و صداقت.

سه چیز در زندگی هیچگاه قطعی نیستند:

رؤیا ها، موفقیت و شانس.

سه چیز در زندگی از با ارزش ترین ها هستند:

عشق، اعتماد به نفس و دوستان. 

سه چیز در زندگی یک انسان را می سازند:

تلاش، اخلاص و موفقیت.

دو چیز در زندگی یک انسان را نابود می کنند:

غرور و خشم

 

با تشکر از دانشجوی عزیز

http://jomlea.persianblog.ir

/ 0 نظر / 4 بازدید