قول میدم

قول
میدهم هرزمان از تو دلگیر شدم گله ات را هیچ کجا نبرم ..
قول میدهم تنها به
یک پیاده روی زیر باران بسنده کنم تا خیسی چشمانم رابه پای بغض شکسته ی
آسمان بگذارند ..

/ 0 نظر / 12 بازدید