احمدی نژاد پر کارترین رئیس جمهور دنیا با

احمدی نژاد پر کارترین رئیس جمهور دنیا با :


3000 ملاقات کاری ..
60 سفر استانی ..
65 سفر خارجی ..
20 ملاقات دانشجویی ..
1000 سخنرانی ..
150 کنفرانس خبری ..
11 مصاحبه زنده داخلی ..
55 مصاحبه زنده خارجی ..
19 ساعات کار در شبانه روز .....


(به امید رای دوباره آقای محمود احمدی نژاد...)قلبان شا الله

/ 0 نظر / 5 بازدید