دکتر احمدی نژاد در 23 سالگی

افتتاح کارخانه بسته بندی با حضور استاندار آذربایجان غربی و فرماندار خوی در تاریخ ۱۸/ ۱۱/۱۳۶۱

این عکس مربوط به  23 سالگی آقای احمدی نژاد می باشد که در آن زمان فرماندار خوی بوده اند.

رئیس جمهور متولد سال ۱۳۳۵ است. 

/ 0 نظر / 5 بازدید