شهادت آب

شهادت آب

تاثیر محیط بر مولکول آب

زیبایی بلورهای آب در سرچشمه هاتاثیر محیط آلوده و گناهانمولکول اب قبل از دعا


مولکول اب بعد از دعااثر جملات شیطانی بر مولکول ابتاثیر نوشته جات بر مولکول اباثر موسیقی بر مولکول اب

 

منبع : دل نوشته ها


/ 0 نظر / 11 بازدید